LOGO La Magrana Vallesana

LOGO La Magrana Vallesana

dilluns, 21 de febrer del 2011

Organigrama de l'AssociacióLA MAGRANA VALLESANA      ORGANIGRAMA


PERSONA

CÀRREC

GRUPS DE TREBALL QUE COORDINA

FORMA DE CONTACTE

Francisco Manuel
Galán Gordillo

President


Promoció de l’associació, captació de nous socis i localització de locals més assequibles.


galangf@ono.com

Wifredo
Sevilla Casugas


Vicepresident

Finances i estadística


Hilari
Cuadriello Planas

Secretari

1) Compres, qualitat dels productes i satisfacció dels socis

2) Voluntaris


Compres:

Voluntaris:


Víctor
Velasco Prats


Tresorer

Finances i estadística


Montserrat
Palou Moretó


Vocal

Cuina i formacióFrancesc
Ventura Riera

Vocal

1) Revista de l’entitat
2) Cuina i formacióVíctor
Rodilla Bolaño

Vocal

Localització i recuperació de terrenys agrícoles

recuperemterres@gmail.com

Xavi
Vela Garriga


-

Etiquetatge dels productesCarles
Serra Marimon


Censor de comptes

-

dissabte, 19 de febrer del 2011

Designació del vicepresident de l'associació
Durant la sessió ordinària de l'assemblea general de socis, de data 19/2/201, per unanimitat, s'ha ratificat la junta directiva amb la mateixa composició que tenia des de la fundació de La Magrana Vallesana.

Fins al moment actual, però, no havia estat designat cap soci com a vicepresident de l'entirat i en aquesta sessió s'ha nomenat en Wifredo Sevilla Casugas per aquestes funcions.