LOGO La Magrana Vallesana

LOGO La Magrana Vallesana

diumenge, 4 de març del 2012

Convocada la propera Assemblea general de l’Associació La Magrana Vallesana.

Assemblea  general de l’Associació La Magrana Vallesana.

Caràcter: ordinari

Data: 17 de març de 2012, dissabte

Hora d’inici: 11.00 hores

Lloc: C/ de Fontanella, 45, baixos. Granollers

Ordre del dia

1.     Aprovació de les actes de les assemblees de 19/2/2011 (ordinària) i de 22/5/2011 (extraordinària).

2.     Memòria anual de gestió de l’exercici 2011.

3.     Informe del censor de comptes sobre l’estat de comptes de l’exercici 2011.

4.     Liquidació de comptes anuals de l’exercici 2011.

5.     Pressupost per a l’exercici 2012.

6.     Elecció del soci censor de comptes per a l’exercici 2012.

7.     Import de la contribució al sosteniment de l'associació, aplicable des del proper exercici de 2013 (proposta d’augment en 2 € de les quotes mensuals a partir del dia 1/1/2013).

8.     Informe i  propostes a l’assemblea del grup de treball de localització i recuperació de terrenys agrícoles.

9.     Convocatòria per al 28 d’abril de 2012 d’una jornada de debat i de  reflexió de la junta directiva  i de tots els socis i sòcies que ho desitgin sobre el futur de la nostra associació.

10. Propostes que han efectuat els socis per  contribuir a fer més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics (article 5.5 dels estatuts)

a)                          Sobre un sistema regular de comunicacions dels socis adreçades a la resta de socis.

11. Assumptes sobrevinguts, si n’hi ha.

12. Precs i preguntes.


 Nota:  Els Estatuts de la nostra associació es poden consultar a:


i el reglament de règim intern a:

http://www.scribd.com/full/47866357?access_key=key-25yussff07aqhnknsqpn

Acta (esborrany) de l'assemblea general ordinària de 19.2.2011:

http://es.scribd.com/doc/85706815/20110219-Assemblea-General-La-Magrana-Vallesana


Acta (esborrany) de l'assemblea general extraordinària de 22.5.2012


http://es.scribd.com/doc/85716828/20110522-Assemblea-general-extraordinaria-LMV

Presentació de la liquidació de 2011, el pressupost de 2012 i algunes previsions per a 2013

http://es.scribd.com/doc/87583414/LMV-Presentacio-balanc-2011-2012Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada